Følger din sprogbrug med tiden?


Er de unges blandingssprog en fordel eller en ulempe i forhold til bevarelsen af det gode, danske sprog? Og går vi “gamle” helt bag af dansen, hvis vi ikke følger med tiden?

08-10-2012
af Lone Møland Rasmussen

Jeg har lige læst artiklen “Wallah-dansk vinder frem blandt unge sprogbrugere” fra www.sproget.dk, som beskriver de unges såkaldte araber-slang eller Wallah-dansk, eller med en mere lingvistisk term: “Etnolekt”. Artiklen er, nøjagtigt som en artikel fra HK Stat bladet fra august sidste år, utroligt interessant, hvis man holder af selvransagelse i forhold til, om ens sprogbrug følger med tiden – og det kan man, som sprogfreak, ikke undgå.

Ung af sind eller bare gammeldags

Ovennævnte artikel fra www.sproget.dk og den lige så interessante artikel i HK STAT bladet om de unges sprog fik mig til at spekulere over, om jeg generelt er “ung af sind” eller mere “gammeldags”, hvad angår skriftlig sprogbrug. De fleste har sikkert mest lyst til at give udtryk for, at de er “med på noderne”, “hot”, “in” eller “med på beatet”, som man sagde en gang… i dag vil man vist bare gerne være “en af de seje” eller “en af de hårde”, som har “styr på stilen” eller er “totalt syg”… (Sidstnævnte er rent faktisk godt…)

Begrænser dansk retskrivning sprogets udvikling?

Artiklen “Ungt sprog udfordrer retskrivningsregler” belyser forskellige synspunkter på, om det danske sprog forfalder på grund af sjusk, eller om det beriges i kraft af unges sproglige kunstneriske udfoldelse.

Professor i dansk ved Københavns Universitet, Jens Normann Jørgensen, beskriver i artiklen sin holdning til, at den danske retskrivningspraksis er en “begrænsning for sprogets udvikling”. Professor Jørgensen hævder endvidere, at der ikke findes regler i sprog, men at der er tale om “foranderlige konventioner”, og han ser gerne en udvikling, der går i retning af “flere nye ord og friere stavning”. Dermed går han imod den konservative politiker og daværende kulturminister Per Stig Møllers udtalelse fra 2010 om, at det danske sprog er: “…truet af anglicismer, sms-sprog, e-mail-sprog, facebook-sprog”, som “…alt sammen er med til…at forarme og gøre hjælpeløs i forhold til stavning, retskrivning osv., som bliver ringere og ringere.”

Professor Jørgensen, som dog erkender, at “de vedtagne regler er svære at komme uden om”, og som heldigvis ser retskrivningsfærdighed som en “respektindgydende kompetence”, mener, at vi vil kunne lære af nordmændene, som har to sæt skriftsprogsstandarder, inden for hvilke der er en bred variation, hvilket vil stille helt anderledes krav til korrekturlæserne, såfremt det indførtes – fokus måtte hermed, alt andet lige, skifte til at omhandle indholdskorrektur frem for retskrivningskorrektur.

Frie tøjler i tekstproduktion

Kan man så som administrativ medarbejder og sprog-freak bare kaste sig ud i tekstproduktion, der indeholder nye stave- og udtryksmåder, spørger forfatteren af artiklen. Interessant spørgsmål, tænkte jeg. Og nej, ikke, hvis man ikke vil tilsvines, siger professoren, men man har et ansvar for at udnytte mulighederne i sproget, selv om man stadig skal tage hensyn til stilniveauet.

I kølvandet på artiklen var der udtalelser fra tre HK’ere, som til dagligt har med tekstproduktion at gøre, og her var vandene delte.
Ingrid Kryhlmand, som er fællestillidsrepræsentant på Københavns Universitet mener, at stavefejl er sjusk, som afbryder læsningen og som mindsker seriøsiteten af det skrevne, og at ord som “fedt” ikke hører hjemme i en officiel skrivelse. Hun udtaler endvidere, at vi ikke skal kæmpe mod sprogets udvikling, men at der bør være nogle retskrivningsstandarder, der skal følges.

Ane Line Søndergaard, som er overassistent på Statsbiblioteket synes, at skriftsproget skal afspejle talesproget, mens man dog i officielle tekster skal forsøge at tilpasse sig modtageren. Hun er åben over for pausekommaet og at “presse sprogets grænser” – uden dog at glemme, hvem man skriver til.

Lotte Tefke, som er sekretariatsleder på DTU, har taget en uddannelse i kommunikation og formidling, hvilket har ændret hendes syn på sprogfejl. Selv om hun stadig synes, at sprogfejl virker forstyrrende, så værdsætter hun, at afsenderen har tænkt mere på indhold end på sproglig korrekthed. Hun har taget de nye stavemåder til sig, men ikke sms-sproget eller anglicismerne.

Jeg selv, der, ud over at fungere som oversætter og korrekturlæser her på lomra.dk, til dagligt udøver sproglig revselse på Syddansk Universitet, er nok i bund og grund mest enig med Ingrid Kryhlmand. Jeg sætter pris på retskrivningens regler for tegnsætning og er ikke så vild med det nye komma, men kan dog bruge det, hvis det kræves. Jeg synes også, at stavefejl og grammatiske fejl er sjusk og afbryder læsningen. Og jeg bliver dybt bekymret, når disse fejl optræder i stor stil i tekstproduktioner, der er fremstillet af de personer, der skal lære mine børn at skrive. De nye stavemåder er jeg ærligt talt heller ikke særligt “hooked” på (ups.. der fik lige sneget sig en anglicisme ind her…) – måske lige med undtagelse af “tjek” – men, som det fremgår, så trives jeg fint med anglicismer og endda med sms-sprog. Jeg er ikke nogen haj til de mange sms-koder, men kan dog klare mig til husbehov.

Man er nødt til at følge med

Man er da bestemt nødt til at følge lidt med, hvis man ikke vil sættes fuldstændigt ud på en sidelinje – især i forholdet til ens børn – men når det så er sagt, kunne jeg aldrig nogensinde drømme om i en officiel skrivelse til en studerende at skrive: “Hva’ så? Det var fucking nice med dine grades. Det var da den ondeste optur. Wallah!” Jeg ville nok nøjes med at ønske hjertelig tillykke med den veloverståede eksamen.

Jeg prøvede en quiz på sproget.dk om mit kendskab til ungdomssprog og scorede 8 ud af 10. De to, jeg ikke kunne svare på, omhandlede dog ikke direkte ungdomssproget som sådan, men hvornår den første slangordbog var fra og hvad man kalder slangord, der er blevet en del af almensproget… Nogen bud? Den første slangordbog er fra 1866, og slangord, der er blevet en del af almensproget, kaldes “død slang”.

Det korte af det lange er, at jeg egentlig føler, at jeg har rimelig styr på de unges sprogbrug, og endda selv bruger et ord som “nice”, men som 45-årig med hang til sprogrevselse, som har lært retskrivningens velsignede regler fra den gang, hvor verden ikke var af lave, vinder de unges sprogbrug nok aldrig helt indpas hos mig. Hver generation har sin charme i valget af sprogbrug, og man må aldrig forsøge at bremse en sproglig udvikling – uanset om man selv tager den til sig eller ikke – modtageren skal man have fokus på og forholde sig til. Det er en hårfin balance at bevare et rigt sprog uden at gå på kompromis med sin egen (måske rigide) holdning til retskrivningens principper – men det er kun den fantasiløse, det ikke lykkes for.

Konklusion: Jeg er nok lidt gammeldags i min udførelse (og er faktisk stolt af det), men jeg holder mig orienteret om udviklingen.

Kilder:
HK STAT bladet, august 2011, “Ungt sprog udfordrer retskrivningsregler”
Sproget.dk

FAKTA
Etnolekt er en dialekt med rod i en specifik etnisk baggrund, og dette blandingssprog er meget udbredt blandt unge mennesker i dag.

male-enhancement-pills   penis-enlargement-medicine   best-penis-enlargement-pills   male-enhancement-pills-that-work   penis-pills   best-erection-pills   penis-enlarger   penis-enlargment   best-sex-drugs   evermax-pill   penis-enlargements   hard-on-pills-that-work   enhanced-male-pills   male enhancement   penis extender   best male enhancement pills   penis enlargement medicine   best male enhancement   penis stretcher   penis enlargement pills   extenze reviews   penis extenders   sex pills   how to produce more sperm   extenze review   extenze male enhancement   male enhancement pills that work   bathmate results   male enlargement pills   male extra   extenze pills   how to increase semen volume   increase sperm volume   penis pills   volume pills   male enhancement pills that work fast   increase semen volume   bathmate before and after   best penis enlargement pills   male enhancement pill   penis enhancement   penis pump before and after   how to increase sperm volume   best budget penis pumps   enhanced male   best erection pills   bathmate review   best penis pumps   penis traction   how to produce more cum   male enhancement products   3 ways to increase seminal fluid   male enhancement pills over the counter   penis pump results   increase ejaculate   best sex pills   male enhancement reviews   how to produce more semen   dick pills   sex pills for men   penis enlargement pill   how to increase ejaculate volume   how to increase ejaculate   extenze side effects   huge ejaculation   penis enlargement pump   water penis pump   male enhancement supplements   do penis enlargement pills work   increase semen   bath mate   penis pump reviews   penis growth pills   best male enhancement pill   bathmate routine   size genetics   male supplements   male enlargement   male extra reviews   the best male enhancement pills over the counter   how fast does extenze work   how to ejaculate more   extenze results   penile extender   bathmate x30   max performer   best penis extender   bathmate reviews   semen volume   extenze extended release   penis pumps   dick enlargement   how long does it take for extenze to work   dick pumps   penile traction   big loads   best male enhancement pills that work   increase sperm volume pills   extenze pill   best male enlargement pills   male sex pills   penis strecher   home made penis pump   dick extender   cum pills   natural ways to increase seminal fluid   best penis enlargement   penis pump before after   penile traction device   best over the counter male enhancement   over the counter male enhancement pills   male extra review   vigrx plus review   does bathmate work   extenze directions   best penis   penis enlargement pills that work   volume pill   sex pill   male enhancer   increase cum   extenze ingredients   semen volumizer   increase semen production   do male enhancement pills work   enhancement pills   vigrx pills   penis enlargment pills   stamina pills   are penis pumps safe   cock pumps   darren jackson   best natural male enhancement   penis stretchers   best penis enlargement medicine   male enhancement drugs   how to increase sperm thickness   where to buy vigrx plus   best sex pills over the counter   sexual enhancement pills   increase ejaculation   increase cum volume   sexual enhancement   penis enhancers   hard on pills that work   enhancement male pill   extenze ingridients   extenze befor and after   malextra pills   extenz results   penis enlargements pumps   extenze ingredience   male enhancement pills   penis enlargement medicines   volumepills review   penis extender result   extenze ingredient   penis pump review   how to increase ejaculation volume   cock extenders   penis enlargement devices   vigrex tablets   how to increase semen amount   male performance pills   bathmate hydro   how to increase cum load   penis extenders reviews   best male enhancers   how to increase semen production   how to produce more seminal fluid   bathmate x40   male drive max   increase cum load   bathmate before after   volume increaser   produce more sperm   best male enhancement pills over the counter   max load pills   volume pills review   natural male enhancement herbs   delay pills for men last longer   cock stretcher   enhanced male pil   male enhancement pills free trials   penispumps   penis enlargement device   male sexual enhancement   extend pills   sex enhancement pills   all natural male enhancement   long sex pill   best male supplement   extenze maximum strength   do penis pills work   produce more semen   how to produce more seminal fluid naturally   increasing semen volume   penis extenders review   how to increase semen   best male enhancement pills 2019   male enhancement pills reviews   increase ejaculate volume   bathmate hydro pump   increase seminal fluid   natural male enhancement pills   hydro penis pump   vigrx reviews   do penis extenders work   over the counter male enhancement   male enhancements   top male enhancement pills   penis traction device   bathmate pump