Persondatapolitik

EU’s databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslov trådte i kraft 25. maj 2018. Det betyder skrappere krav til håndtering af persondata.

Som indehaver af lomra.dk registrerer jeg personoplysninger om dig, hvis du eller den virksomhed, som du repræsenterer, er kunde hos mig, eller hvis du er én af mine samarbejdspartnere.

Det følger af databeskyttelsesforordningen og den danske databeskyttelseslov, at jeg som dataansvarlig skal give dig nogle informationer om, hvordan jeg behandler dine personoplysninger.

Jeg behandler kun personoplysninger om dig, i det omfang det er sagligt, proportionalt og nødvendigt.

1.1 Behandling af dine personoplysninger

Jeg behandler dine personoplysninger som led i udøvelsen af mit virke som oversætter og korrekturlæser. Som udgangspunkt er det kun almindelige oplysninger, som jeg registrerer, så som dit navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.

Oplysningerne registreres af hensyn til fakturering af ydelser, der er bestilt af dig hos lomra.dk.

Oplysningerne kan komme fra dig selv eller fra andre.

Jeg behandler dine persondata med hjemmel i databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven.

Grundlaget for behandlingen af personoplysningerne kan være den oversættelses- eller korrekturopgave, som du eller den virksomhed, som du repræsenterer, har stillet lomra.dk. I nævnte opgave kan der være tale om følsomme oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9 (eksempelvis race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, seksualitet og helbredsoplysninger) i forhold til dig selv eller i forhold til den eller de klienter eller kunder, som du som enkeltperson eller i kraft af din virksomhed repræsenterer.

Jeg videregiver ikke dine eller dine klienters/kunders oplysninger til tredjemand, med mindre det er påkrævet i forbindelse med assistance fra en samarbejdspartner til færdiggørelse af den opgave, som du eller den virksomhed, som du repræsenterer, har stillet lomra.dk. Videregivelse af dine oplysninger vil aldrig ske uden dit samtykke og kun inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

1.2 Opbevaring af dine personoplysninger

Jeg opbevarer dine personoplysninger i relevante elektroniske arkiver. Der er iværksat relevante tiltag for at sikre, at dine personoplysninger behandles sikkert, og at det kun er undertegnede, der har adgang til dine personoplysninger. Dine personoplysninger slettes som udgangspunkt 5 år efter, at sagen er arkiveret, medmindre der er saglig grund til, at jeg beholder oplysningerne længere. Personoplysninger i adressekartotek opbevares så længe, der er behov for, at jeg kan komme i kontakt med dig. Dokumenter sendt til lomra.dk til oversættelse eller korrektur, indeholdende personoplysninger, slettes umiddelbart efter, at den fakturerede ydelse er betalt.

Såfremt behandlingen af dine oplysninger sker med hjemmel i dit samtykke, kan du trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at sende en mail til lone@lomra.dk. Jeg vil i givet fald slette oplysningerne, medmindre der er en anden hjemmel til fortsat at behandle dine personoplysninger. Det bemærkes, at sletningen i givet fald ikke påvirker den lovlige behandling, der har fundet sted, før du trak samtykket tilbage.

1.3 Dine rettigheder

I henhold til databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forbindelse med, at jeg behandler oplysninger om dig. Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte mig på lone@lomra.dk.

1.3.1 Retten til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger, jeg behandler om dig.

1.3.2 Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, såfremt dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige eller ajourførte.

1.3.3 Ret til sletning

Du har i visse tilfælde ret til at få oplysninger slettet før udløbet af den generelle slettefrist, jf. ovenfor. Dette gælder eksempelvis, hvis du ikke længere ønsker at være registeret i mit adressekartotek, men det kan også være i tilfælde, hvor det ikke længere er relevant for mig, at jeg behandler dine personoplysninger. Særlige aftaler om sletning af tredjemands oplysninger indeholdt i stillede opgaver kan indgås.

1.3.4 Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Dette indebærer, at jeg kun vil behandle en begrænset del af dine oplysninger. I givet fald vil jeg indskrænke behandlingen af dine oplysninger baseret på en konkret vurdering.

1.3.5 Ret til indsigelse

Du har ret til at indgive indsigelse mod min ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis behandlingen har hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra e og f. Du kan også indgive indsigelse mod, at dine personoplysninger bruges i forbindelse med direkte markedsføring.

1.3.6 Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført dine personoplysninger fra mig til en anden dataansvarlig.

1.4 Udnyttelse af rettigheder og klage

Såfremt du ønsker at udnytte dine rettigheder, kan du sende en mail til lone@lomra.dk eller et brev til lomra.dk v/Lone Møland Munch, Søndervang 23, 6000 Kolding.

Du kan også klage til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk eller ved at skrive til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal. 1300 København K.

1.5 Spørgsmål

Såfremt du måtte have spørgsmål til ovenstående eller i øvrigt behov for bistand, er du velkommen til at ringe eller skrive til mig på lone@lomra.dk.

Med venlig hilsen

Lomra.dk

Lone Møland Munch

lomra.dk

www.lomra.dk
Søndervang 23
6000 Kolding

Tlf.: +45 2179 1297
E-mail: lone@lomra.dk
CVR: 40143203